Vítejte!

Zemědělské obchodní družstvo DELTA Štípa, družstvo (ve zkratce ZOD DELTA Štípa, družstvo) hospodaří od roku 1993 v severovýchodní části okresu Zlín. Společnost vznikla po transformaci jako nástupnická organizace bývalých jednotných družstev. Základní výrobní činností družstva je opravárenství, autodoprava, výroba a opravy autoagregátů a hydraulických zvedáků a zemědělská výroba. Rostlinná a živočišná výroba byly od roku 2000 převedeny na dceřinnou společnost, samostatně vystupující pod názvem AGRODELTA, s. r. o. Družstvo, včetně dceřinné společnosti, poskytuje pracovní příležitost přibližně 60 zaměstnancům.

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu přerušení dodávky vody ve Štípě, budou 7.12.2023 provozy družstva zavřeny.

Prodej obilí z úrody 2023 zahájen! viz níže

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa