Vítejte!

Zemědělské obchodní družstvo DELTA Štípa, družstvo (ve zkratce ZOD DELTA Štípa, družstvo) hospodaří od roku 1993 v severovýchodní části okresu Zlín. Společnost vznikla po transformaci jako nástupnická organizace bývalých jednotných družstev. Základní výrobní činností družstva je opravárenství, autodoprava, výroba a opravy autoagregátů a hydraulických zvedáků a zemědělská výroba. Rostlinná a živočišná výroba byly od roku 2000 převedeny na dceřinnou společnost, samostatně vystupující pod názvem AGRODELTA, s. r. o. Družstvo, včetně dceřinné společnosti, poskytuje pracovní příležitost přibližně 60 zaměstnancům.

 

POSLEDNÍ DOPRODEJ PŠENICE A JEČMENE Z ÚRODY 2022 DO 31.5.2023!

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa